Plejecenter Svaleparken - Tagrenovering

Plejecenter Svaleparken - Tagrenovering

Udbedring af byggeskader på 5 bygninger på Plejecenter Svaleparken i Assentoft ved Randers.

Projektet omfatter i hovedtræk: 
- Nedbrydning af tagbelægninger (tagpap og zinktag), løskanter og zinkindskud, tagrender og tagnedløb, OSB plader 
- Nedbrydning af facadebeklædning som genmonteres 
- Nyt tagpap på alle tagflader 
- Ny isolering på alle tagflader 
- Etablering af ventilation ved lette facader inklusive genmontering af facadeplader 
- Etablering af sokkelaffugter inklusive tilslutning til afløb 
- Nye lofter i enkelte rum indvendig 
- Udskiftning af dilatationsfuger i murværk 
- Totaloverdækning af bygninger

Miljø 
Tagisolering og zinktag køres i deponi for genanvendelse.  
Der udtages prøver for PCB i dilatationsfuger.