Nørrebrogade

Nørrebrogade

I det centrale Aarhus opføres ny ejendom på 4 etager i en baggård ved Nørrebrogade. Forinden opførelsen nedrives en eksisterende ejendom i baggården.

Der etableres 6 lejligheder på hver etage, således at der i alt opføres 24 boliger. Boligerne er indrettet, så de knytter sig til 2 trappe- og elevatortårne, som opføres i stål og glas udenpå bygningskroppen. 

Bebyggelsen opføres som lavenergiklasse 2015 byggeri.

Bygningen er et bærende skillevægsbyggeri udført med præfabrikerede betonelementer, som vægge og dæk. Husets facade er lys tegl udført som skalmur.