Daginstitution MiniMax / Børnehuset Elmehaven

Daginstitution MiniMax / Børnehuset Elmehaven

Til- og ombygning til eksisterende vuggestue Minimax, som ved byggeriets afslutning ændrer navn til Børnehuset Elmehaven.

Minimax består i dag af 4 vuggestuegrupper med ca. 50 børn. Med til- og ombygningen skal den fremtidige integrerede daginstitution rumme plads til samlet 150 børn. Byggeriet ved Minimax, skal således udvides med plads til yderligere ca. 100 børn. 

Minimax bliver dermed fremadrettet en integreret institution med i alt 8 grupper - henholdsvis 4 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper, med mulighed for fleksibilitet og forandringer i børnesammensætningen. 

Byggeopgaven omfatter en integreret daginstitution – til- og ombygning - som skal danne ramme for følgende:

  • En samlet integreret daginstitution på Nyvangsvej 25, Randers
  • God og velfungerende naturlegelegeplads (udbygning af eksisterende)
  • Et aldersintegreret og samlet hus, såvel nybyggeri som eksisterende hus opleves som et samlet hus, med programmerede funktionsrum
  • 4 vuggestuegrupper á 12-13 børn (= 50 vuggestuebørn)
  • 4 børnehavegrupper á 25 børn (= 100 børnehavebørn)
  • Samlet 150 børn (inkl. de 50 børn, der allerede har til huse i vuggestuen Minimax)
  • Personalegruppe; ca. 40 personer (total)

Den fremtidige integrerede daginstitution skal rumme grupperum til 150 børn, fordelt på 8 grupperum, funktionsrum, café/fællesrum, puslerum/børnetoiletter, garderober, pædagogisk køkken og produktionskøkken, personaleafsnit herunder kontor og mødefaciliteter mv. 

Hertil skal institutionen disponeres med en velfungerende naturlegeplads med afsæt i de eksisterende rammer med shelter, bålsted, skure samt parkeringsarealer mv. 

De 50 børn samt medarbejdere i eksisterende Minimax genhuses på anden matrikel i udførelsesfasen.

 

Illustration: RUBOW arkitekter