Mariagerfjord Vand A/S

Mariagerfjord Vand A/S

Opførelse af nyt domicil for Mariagerfjord Vand A/S. Driftsafdelinger og administrationen samles i den nye bygning med fælles velfærdsfaciliteter mm. Af de 2.500  m² består ca. 1.400 m² af værksteder, lagre og garager.

Byggeriet udføres som et tungt byggeri med betonelementer.

Bygningsanlægget placeres i grundens nordøstlige del med spildevandafsnit, i skellet til rensningsanlægget.

Fløjen med vandforsyningsafsnittet placeres mod syd. Arealet mod syd udlægges til varegård med overdækket koldt lager. I forlængelse af gården placeres garagebyg­ningen.

Østfløjen, der er en 2-etagers bygning, er disponeret med møde– og konferencerum samt kantine i stueetagen og administration på 1. sal.

Parkeringsarealet er udlagt foran bygningen som en mellemzone, der danner overgang til ankomstgården.