Landsbyen Sølund

Landsbyen Sølund

Ombygning og opførelse af Landsbyen Sølund, der er et hjem for mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicap. 
Projektet omfatter nybygning, modernisering samt renovering af i alt 98 boliger samt opførsel af nyt aktivitetshus indeholdende servicearealer og fælleslokaler.

Projekterne fordeles på:
• Nybygning af 16 almene boliger og servicearealer.
• Ombygning af atriumhuse til 18 boformpladser.
• Ombygning af eksisterende atriumhuse til 64 almene boliger og servicearealer.
• Opførelse af aktivitetshus i form af Snoezelhus, hvor brugere via bygningens specielle indretning og tekniske installationer kan påvirke og forstærke forskellige sanseindtryk. Der har været et specielt tæt samarbejde med bygherre på denne del af projektet for at sikre den rigtige ombygning/indretning.
• Genopretning og forbedring af udearealerne.

I samarbejde med bygherre har der været fokuseret kraftigt på, at hverdagen for beboere skulle foregå med mindst mulig gene trods genhusning, ombygning i beboede boliger og byggeplads i tæt kontakt med boliger.

Boligdel: Ombygning 4.800 m² + nybygning 1.200 m².
Servicedel: Ombygning 640 m² + nybygning 80 m².
Boformpladser: Ombygning 1.665 m².
Aktivitetshus: Nybygning 350 m².