Kulturhuset

Kulturhuset

Rådgivning i forbindelse med forskellige om- og tilbygninger siden 1979 på Kulturhuset i Randers midtby. 

Kulturhuset Randers kan kaldes et multi-kulturhus, da det rummer Hovedbiblioteket for Randers Bibliotek, Kulturhistorisk Museum Randers, Lokalhistorisk Arkiv, Randers Kunstmuseum, Kulturcafeen, Kulturhusets sal samt mødelokaler - et samlet areal på ca. 13.000 m². 

Kulturhuset består af tre sammenføjede bygninger - mod Østervold ligger den oprindelige hovedbygning til Randers Tekniske Skole, en rødstensbygning opført i 1891. Denne bygning fik en tilbygning 1937, men det der opleves som Kulturhuset i det daglige af mange mennesker, er den markante kvadratiske betonbygning opført i 1964-1969. 

Kulturhusets Museum fik i 2006 påbud om, at der skulle træffes foranstaltninger, der sikrede indeklimaet på museet, så det levede op til lovgivningens krav og på den baggrund blev der bevilliget en anlægssum på ca. 11,4 mio. kr. til forbedring af indeklimaet i hele Kulturhuset. 

I april 2007 gik projekteringen i gang og omfattede renovering af ventilationsanlæg. Opgaven var at udskifte ventilationsaggregaterne for Randers Kunstmuseum, Kulturhistorisk Museum Randers, Randers Bibliotek, foredragssal og kælder (i alt 9 anlæg), samt etablering af et nyt ventilationsanlæg for sidebygning og et til syd glaspyramide, der blev forsynet med køl. Alle anlæggene blev forsynet med varmegenvinding og køling. Anlæggene for Randers Kunstmuseum, Kulturhistorisk Museum Randers med tilhørende kælder blev endvidere forsynet med befugtning. Indblæsningen i Randers Kunstmuseum, Kulturhistorisk Museum samt i foyer, kontorer mv. blev ændret, men hovedkanaler blev bevaret. På Randers Kunstmuseums 2. sal blev der udført afblænding og isolering af ovenlys. Der blev ligeledes etableret ny elforsyning som følge af køleanlægget.