Kristrup Skole

Kristrup Skole

For Randers Kommune har Stokvad udarbejdet et ventilationsprojekt, for at sikre at indeklimaproblemer på Kristrup Skole kunne løses i henhold til krav stillet i Arbejdstilsynets påbud. For at opfylde Arbejdstilsynets krav på en maksimal CO2 koncentration på 1000 ppm, blev der etableret et centralventilationsaggregat. 

Ventilationsaggregatet er placeret i tagrummet i sin egen brandcelle i henhold til DS428 4. udgave. For at mindske den samlede luftmængde blev ventilationsanlægget etableret med VAV-spjæld. Spjældene reguleres via kombineret CO2 føler / temperaturføler, der er placeret i hvert klasselokale. 

I tre klasselokaler i kælderen blev der etableret decentrale ventilationsaggregater, der reguleres via kombineret CO2 føler / temperaturføler. Alle aggregater inkl. blandekredse blev opkoblet på skolens eksisterende CTS anlæg. 

Byggeriet er projekteret i bygherreønsker og dels i krav og anbefalinger i nyeste anvisninger og litteratur.