Klubøen

Klubøen

Opførelse af nye faciliteter til Vejle Lystbådehavn, ”Klubøen i Vejle”.

Byggeriet er en del af en samlet udbygningsplan for Vejle Lystbådehavn og skal rumme følgende elementer:

- Klublokaler for maritime klubber herunder faciliteter til sejlere, gæstesejlere, administration for lystbådehavn samt jolleklub. 
- Lokaler til restaurant og mødefaciliteter. 
- Undervisningslokaler for lokalt gymnasium.

Byggeriet er beliggende på havnefronten i Vejle - i et område der indtil nu har været havnebassin. Byggeriet skal arkitektonisk og landskabsmæssigt passe til den profil, der kendetegner området, gennem allerede opførte, men også igangværende og planlagte byggeprojekter.

Byggeriet bliver på omkring ca. 4.000 m², som skal indeholde bygninger, interne broer, parkeringsarealer og flydebroer for isætning af både. Gennem området etablerer bygherre en 6.5 meter bred pælefunderet hovedadgangsbro med betondæk, som løber videre ud til den ydre del af lystbådshavnen. Alle bygninger, broer, parkeringsareal etc. skal bæres af jernbetonpæle med en pladsstøbt platform af jernbeton.

Bygningsmæssige udfordringer 
Byggeriet opføres i havnebassinet og bliver derfor piloteret. Forsyningsledninger føres via bro mellem de landfaste tilstødende arealer og den nye klubø. Bygningsformen stiller store krav til udformning af isoleringsmæssige løsninger da bygningen ligger frit svævende over vandet.