Regionshospitalet Randers, Klinisk Biokemisk Afdeling

Regionshospitalet Randers, Klinisk Biokemisk Afdeling

Udvidelse og ombygning af Klinisk Biokemisk Afdeling på Regionshospitalet Randers for installation af ny  analysemaskine.

Blodprøver og Biokemi er en tværgående afdeling, der betjener hele hospitalet. Antallet af prøvetagninger og analyser er konstant i stigning, og det har derfor været nødvendigt at udvide og ombygge afdelingerne på Regionshospitalet Randers.

Afdelingen Blodprøver og Biokemi står for blodprøvetagning, donortapning, undersøgelse af afføringsprøver og andre undersøgelser.

Projektering og udførelse er udført i tæt samarbejde med bygherre og brugergrupper, således den daglige drift bliver forstyrret mindst muligt.