Jydsk Væddeløbsbane

Jydsk Væddeløbsbane

Projektet omfatter fire etaper med genopbygning og renovering samt en nybygning af en pavillon-lignende midterbygning på Jydsk Væddeløbsbane. 

Gaseksplosionen ødelagde midtersektionen af det langstrakte bygningsanlæg totalt.  Facaderne blæste delvist væk og betondæk styrtede ned. 

Midterområde blev en nybygning i to etager. Bygningen indeholder bar og opholdsrum  med glasfacader fra gulv til loft orienteret mod travbanen og kig ud over Aarhus midtby og bugten. 

Bygningen udføres med hvide pudsede facader og et karakteristisk buet facadeforløb  inspireret af den ødelagte bygning. 

Det nye restaurantkøkken flyttes ind på bagsiden af den gamle hovedtribunebygning. 

Der udføres nye og forbedrede toiletfaciliteter, ligesom hele glasfacaden udskiftes med glas/alu-vinduer fra gulv til loft.