J. O. Kraghs Plads

J. O. Kraghs Plads

Rådgivning og tilsyn i forbindelse med anlæg af J. O. Kraghs Plads (Museumspladsen) i Randers. Arbejdet blev udført i samarbejde med Randers Kommune, stadsarkitektes kontor samt veje og trafik.

Projektet omfattede arbejder med materialer i granit, azobé, støbejern og specialasfalt.

I forbindelse med problemer med blød bund i området, blev der udført pælefunderede aflastningsplader i visse områder.

Projektet indeholdt udover anlæg af blandt andet trappeopbygninger i granit og azobé, en teknikbygning med handicaptoilet, udført som ”let” bygning.

Bygningen blev opbygget således, at den kan afmonteres og genmonteres, hvis der skal ske ændringer på de underliggende hovedtransmissionsledninger.

I forbindelse med denne bygning blev der ligeledes indrettet en udvendig opstillet handicaplift.