Innovest

Innovest

Innovest er et mødested for det etablerede erhvervsliv, iværksættere og uddannelse, som alle kan inspirere til at skabe innovation, udvikling og vækst.

Byggeriet er platin certificeres indenfor DGNB ordningen samt opført som lavenergiklasse 2020.

Første etape vil omfatte tilblivelsen af et 14.000 m² stort center, der skal rumme Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Erhvervscentret, Campusinitiativet, kontorhotel samt erhvervslejemål for videns virksomheder.

I Innovests smukke bygning finder du flotte mødelokaler og undervisningslokaler med alt i moderne teknisk udstyr. Formålet med undervisningslokalerne er at tilbyde under­visning og rådgivning til de mange kursister. Ligeledes findes der mødelokaler, der er frit tilgængelige for alle lejere i huset, med mulighed for at virksomheder udefra kan leje sig ind.

Inden for DGNB-certificeringen opererer man med 50 års levetid, og et grønt tag, der kan holde hele perioden, er en langt mere bæredygtig investering end et billigere tag, der holder max 20 år. Lave driftsomkostninger som også fremhæves som et væsentligt parameter.

Bæredygtighed handler om at tænke langsigtet og vælge de løsninger, der er mest fordelagtige i det lange løb både miljømæssigt og økonomisk. Taget på Innovest kan holde i 50 år. Det er den billigste løsning over tid. Bæredygtighed bliver stadigt vigtigere for bygherrerne. Det offentlige er godt i gang og de private følger efter. Det produkt, der er det dyreste i dag, kan sagtens være det billigste på længere sigt.

content/dgnb-certificeringer/dgnb_platin.jpg