Hørningparken

Hørningparken

Opførelse af 55 nye rækkevillaer i bebyggelsen Hørningparken på Østergårds Allé i Hørning mellem Aarhus og Skanderborg.

Boligerne opføres i seks varianter med individuel indretning og i størrelse fra 114 m² til 155 m².

Området er kendetegnet ved denne funktionalistiske byggestil og rolige veje til både ophold og leg. Arealet foran boligen er anlagt med fliser og carport med redskabsrum og ekstra parkeringsplads. Boligerne har egen privat have med terrasse og på det fælles friareal er etableret en stor naturlegeplads. 

Hørningparken er et nyt boligområde i den sydlige del af Hørning, smukt beliggende ud til åbent landskab og i gåafstand til Stilling-Solbjerg Sø. I området er der udlagt et sammenhængende stisystem, der sikrer forbindelser internt mellem de enkelte boligkvarterer og til de fælles friarealer, ligesom stierne udgør vigtige forbindelser til naboområderne. I området er der udlagt fælles friarealer, der udgør sammenhængende grønne områder. Heri indgår friarealer langs Sommerbækken, der sammen med et landskabeligt udformet regnvandsbassin udgør et vigtigt rekreativt element i området. Udformningen af lokalplanområdet skal sikre, at området bliver et rart og sikkert sted at bo og færdes for beboerne. 

Alle boliger er med egen måling for fjernvarme, vand og el.
Boligblokkene udføres som bærende skillevægsbyggeri.
Facader, lejlighedsskel, etagedæk og tagdæk er præfabrikerede betonelementer, og facader er med tegl.