Højbjerg Maskinfabrik A/S

Højbjerg Maskinfabrik A/S

Gennem en årrække har Højbjerg Maskinfabrik A/S foretaget forskellige om- og tilbygninger samt renoveringer af deres erhvervsdomicil i Højbjerg.

Stokvad projekteret og gennemført opførelsen af eksempelvis delsagerne:
- Tilbygning, Ny malehal 
- Tilbygning, Ny produktionshal 
- Truck-ladehus og malerdepot 
- Tagrenovering af lager- og kontorbygning

Ny malehal & Ny produktionshal 
Opførelse af 11 meter høj industrihal for automatisk maleanlæg og udvidelse af produktions- og velfærdsfaciliteter. 

Hallen er opført med bærende betonsøjler og SIB-bjælker. Der er en tagkonstruktion med aluminiumsbaserede tagkassetter og tag dug samt præisolerede stålfacadeelementer.

Malehallen er brandmæssigt godkendt efter Tekniske forskrifter.

Produktionshallen er indrettet til svejsekabiner med procesudsugning samt en stor kantpresser for tilvirkning af stål emner til produktion af lastvognskraner.