Haldum Hinnerup Hallen

Haldum Hinnerup Hallen

Renovering af tag på Haldum Hinnerup Hallen. 
Ved hallen blev der lavet energirenovering af tagkonstruktioner.

Følgende blev udført:
- Eksisterende tagplader og isolering blev nedtaget og bortskaffet.
- Nye åse blev monteret. 
- Ny isolering blev monteret. 
- Nyt paptag med listedækning blev lagt. 
- Nye lægter og brædder. 
- Nye tagvinduer med røgventilation inklusive kabling, styring, centraler og tryk. 
- Tilpasning af eksisterende lofter. 
- Tilpasning/udskiftning af sternkanter. 
- Tilpasning af tagnedløb og tagrender.

Ventilationsanlægget blev renoveret med henblik på indeklimaforbedring og driftsoptimering. 
Derudover blev vand- og varmesystemer renoveret, således individuel måleraflæsning er muligt. 
Der blev monteret målere. Rør blev efterisoleret og udskiftet og systemerne optimeret i forhold til fremtidig drift.