Haarby Skole

Haarby Skole

Haarby Skole i Assens Kommune skal være en del af kampagnen Skole+

Haarby Skole har altid benyttet sig flittigt af Haarby-Hallerne, der ligger bare 100 meter ved siden af skolen.

I forlængelse af den nye folkeskolereforms øgede fokus på fysisk aktivitet i løbet af skoledagen, er der lagt op til endnu mere aktivitet i et allerede travlt område.

Derfor er det nødvendigt med en til- og ombygning på Haarby Skole. Haarby Skole modtager fem millioner kroner af Skole+, som Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund står bag, mens resten af midlerne til det op til 10 millioner kroner store projektet findes via lokal finansiering.

Den overordnede vision er at bringe arealerne i skolens foyer og fordelingsgange og arealet mellem skolen og hallen i spil, så der skabes et sammenhængende aktivitetsområde. Dette område skal være en platform for motion, leg og læring til brug for både skole, børnehave, foreninger, aktive ældre og byen som helhed. 

Projektet er udvalgt til støtte i Skole+, fordi det skitserer en interessant tilgang til at integrere byens sociale og sportslige aktiviteter i et sammenhængende område i forlængelse af det allerede eksisterende foreningsliv.

Derudover kan projektet vise nye veje til, hvordan man skaber bedre forbindelser mellem skolen, skolegården og hallen. 

Fakta om kampagnen Skole+
Kampagnen gennemføres i et partnerskab mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Sekretariatsfunktion varetages af Dansk Bygningsarv. Baggrunden for kampagnen er den nye folkeskolereform, hvis fokus på fysisk aktivitet stiller øgede krav til skolernes fysiske faciliteter.

Læs mere på www.skole-plus.dk