Fussingø Hovedgård

Fussingø Hovedgård

Stokvad varetager den brandtekniske rådgivning i forbindelse med ombygning af eksisterende driftsbygninger i tilknytning til Fussingø Hovedgård. 

Fussingø Hovedgård er underlagt Miljøministeriet og forvaltes af Naturstyrelsen Kronjylland.

De eksisterende driftsbygninger udgøres af ca. 100 år gamle landbrugsbtfninger, typisk bestående af stald- og ladebygninger.

Dele af Naturstyrelsens arbejdspladser tilknyttes Fussingø, hvormed ombygningen tilpasses behov for personalet, der bl.a. omfatter indretning af garage, depoter, laboratorium mv. 

Ombygningen omfatter ligeledes oplag af brandfaglige væsker og gasser for hvilke, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens Tekniske Forskrifter. 

Stokvad har kortlagt de nødvendige brandtekniske foranstaltninger der kræves, for at de eksisterende driftsbygninger, indrettes efter den gældende lovgivning med hensyntagen til, at bygningsmassen udgør såkaldt bevaringsværdigt kulturområde.