Finderuphøj Skole

Finderuphøj Skole

Om- og tilbygning af indskoling og mellemtrin til Finderuphøj Skole. 

Nybyggeriet omfatter to nye klasseafsnit – en indskolingsdel, som skal rumme 0.–3. klasse og en mellemtrinsdel, som skal rumme 4.–6. klasse. 

Begge nye afsnit skal indeholde centrale fællesrum, hvor rummene skal være fleksible og kunne inddrages i undervisningen. Endvidere skal SFO-funktionen indtænkes i indskolingens fællesrum. Eksisterende centerbygning skal indeholde personalefaciliteter i form af lærerværelse, ledelseskontorer og møderum mv. 

Eksisterende parkeringsplads skal udvides, nye legepladser tænkes placeret ved begge ender af byggeriet samt fremtidig gocart-bane skal indarbejdes i de kommende planer.