Eriksminde Efterskole

Eriksminde Efterskole

Der opføres et flot nyt byggeri, hvor den nuværende gamle værkstedsbygning ligger. Projekt indeholder både undervisningslokaler, kreative værksteder og elevværelser. 

Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2 iht. BR 08.  

Bygningen placeres langs skolens centrale grønning som et muret korpus i hvidgule sten. På den murede boks, hviler en 1. sal, der er trukket tilbage med facader i et semitransparent og reflekterende materiale. 

Bygningens stueetage rummer fem undervisningslokaler i en fleksibel sammenstilling og 1. sal rummer elevværelser. Bygningen sammenbygges med en eksisterende fløj med et fælles opholdsareal. 

Sideløbende med nybyggeriet gennemføres en ny varmeplan med to nye centrale pillefyr til erstatning for tidligere oliefyr og el-opvarmning.