ELRO

ELRO

Opførelse af nyt fire etagers domicil. Byggeriet opføres som en af de største bygninger i Danmark, der bliver forsynet med jordvarmeanlæg, både til opvarmning og nedkøling som på den måde er med til at begrænse CO2 udledningen.  Samtidig bliver der anvendt de mest energibesparende facader, vindueselementer og avanceret klimastyring indvendig. Det vil betyde maksimal komfort og lavt energiforbrug.

Kontorarealet er bygget op omkring et atrium, hvor hovedtrappen og gangbroerne svæver i rummet, mens det udefra ser ud som om, at selve etagerne svæver over terrænet.

ELRO-byggeriet rummer, udover kontorarealer, foredragssal, stort kantinekøkken med tilhørende kantine samt et undervisn­ingslokale på 1. salen.

Kantinekøkkenet er udformet så gældende krav til et industri-køkken overholdes. I forbindelse med køkkenet er der etableret personaleophold, bad og wc-faciliteter, således medarbejderne kan få alle behov opfyldt indenfor kort afstand.

Akustik 
I foredragssalen er der store krav til akustikken. Den valgte udformning fordrer en god akustik og materialevalget sikrer, at lyden kommer optimalt rundt i rummet fra første til sidste række.

Tilsvarende er der i undervisningslokalet en række krav til akustikken, som er løst i materialevalget og med stor opmærksomhed på samlingsdetaljer.

I forbindelse med projekteringen har vores anerkendte statiker fuldt projekteringen og kontrolleret beregninger og tegninger i nødvendigt omfang og slutteligt udført statikererklæring overfor myndighederne.