Ebeltoft Boligselskab

Ebeltoft Boligselskab

5 års eftersyn af udbedringer på Ebeltoft Boligselskabs afdeling 5
Afdeling 5 omfatter bebyggelser på 2 forskellige lokaliteter; Arbogavej og Bakkehegnet, begge i Ebeltoft. Udbedringsarbejderne omfattede skader og svigt vedrørende udvendige anlæg, nedbrudte overflader på udvendige bygningsdele samt kuldebroer og revner i indvendige bygningsdele. Bebyggelserne blev gennemgået og efterfølgende er der udarbejdet rapport.

5 års eftersyn af udbedringer på Ebeltoft Boligselskabs afdeling 12 
Afdeling 12 omfatter bebyggelser på 3 forskellige lokaliteter; Fyrreparken i Ebeltoft, Flintehaven i Tved og Ilbjergvej i Vrinners. Udbedringsarbejderne omfattede skader og svigt vedrørende stabilitet samt skader og svigt vedrørende overliggere. Bebyggelserne blev gennemgået og efterfølgende er der udarbejdet rapport.