Den selvejende Institution Egmont Studentergaard

Den selvejende Institution Egmont Studentergaard

Bygningen er bestående af 4-længet bygning i to etager indeholdende kollegieværelser og fællesområder. I tæt tilslutning er der en viceværtbolig og et fælleshus i 1 etage. 

Arbejdets omfang: 
- Nedbrydning af eksisterende tagkonstruktionen med tilhørende loft over 1. sal på hele kollegiebygningen med 4 fløje. 
- Opførelse af ny tagetage på eksisterende bygning indeholdende 42 ungdomsboliger samt 3 fælles køkkener. 
- Opførelse af elevator med adgang til kælder, stueetage, 1. og 2. sal. 
- Udskiftning af 6 fælleskøkkener på eksist. etager med tilhørende installationer. 
- Udskiftning af alle udvendige vinduer og døre på stueetage og 1. sal. i den 4-fløjede kollegiebygning samt fælleshuset. 
- Partiel udskiftning af indvendige døre i mellemgange på stueetage og 1. sal med henblik på opfyldelse af brandkrav. 
- Nedlæggelse af udvendige eksisterende tagvandsanlæg for fløjene. 
- Nye teknikrum. 
- Installationer for el, vand og varme. Herunder ændringer og tilpasninger på eksisterende installationer. 
- Diverse installationsskakter på stueetagen og 1.sal i forbindelse med fremføring af nye installationer på 2. sal. 
- Udsugningsanlæg for emhætter i fælleskøkkener og vådrum i kælderen. 
- Balanceret ventilation for nye og eksisterende værelser/ boliger. 
- Solcelleanlæg på tag. 

Den samlede bygning inklusive de nye boliger uden aktive tiltag ønskes opført som lavenergibygning 2015. 
Derudover skal der udføres så mange aktive tiltag, at bygningen dels klassificeres som lavenergibygning 2020.