Daginstitution Vestermarken

Daginstitution Vestermarken

Der etableres en ny integreret daginstitution til 100 børn i Vestermarken i Stavtrup. Vestermarken huser 2 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Byggeriopdelingen vil bestå af et børneareal og et serviceareal. 

Den integrerede daginstitution opføres som præfabrikeret modulbyggeri af rum-store elementer. Anvendelsen af præfabrikerede rum-store elementer giver kort byggetid, optimal kvalitet og minimere fejl og mangler. 

Institutionen udføres i en etage med indeliggende atrium på 135 m². 

Børnearealet skal bestå af et fælles-, et gruppe- og et krybberum samt et “mellemrum”, hvor der skal være spise- og opholdsområder. 

Servicearealerne vil bestå af vindfang, kontorer, depot og teknikrum, rengøring/vaskerum, køkken og bryggers, personalestue og -garderobe samt børnegarderobe og -toiletter ligeledes skal der laves udetoiletter.