Center Møllebo

Center Møllebo

Opførelse af 34 ældrevenlige boliger samt 15 boliger til socialpsykiatrisk botilbud og tilhørende servicearealer.

Der etableres to forskellige boligformer i en samlet grøn parkbebyggelse. Ældreboligerne og botilbudsboligerne er placeret i hver sin ende af grunden, men  fremstår som én arkitektonisk helhed dog med hver sit udtryk.

Der tages afsæt i et ønske om at nedbryde de store samlede bygningsanlæg med institutionelt præg til mindre bygninger, som fremhæver den enkelte bolig. I den forbindelse er bygningerne / boligerne indrettet installationsmæssigt, således at dette krav kunne opfyldes. Det tilsvarende er gældende få føringsvejene for installationerne.

Bebyggelsen fremstår som opbrudte gavlhuse med rækkehuskarakter og med facader i tegl i et enkelt og nutidigt formsprog, der er tilpasset områdets karakter. 

Forskydninger imellem de enkelte bygningskroppe danner små nicher og opholdszoner ude og inde.