Carolinelunden

Carolinelunden

Carolinelunden består af karréer op til fem etager, fem Town Houses i tre etager med to boliger i hver, samt 10 to-etagers rækkehuse, som ligger mellem den nye kanal og op mod det nye parkanlæg Søndervold - i hjertet af Fredericia.

Der opføres i alt 143 boliger. Alle boliger har altan eller privat terrasse og ligger samtidig i tæt kontakt til grønne gårdrum, Søndervold og de nyetablerede omkringliggende kanaler på havneområdet – Sophie Amalies Kanal og Frederiks Kanal.

Der er i hele Carolinelunden arbejdet målrettet med at etablere bredt dækkende boligtyper, som derved skaber rammer for en mangfoldig beboersammensætning.