Carolinelunden

Carolinelunden

Opførelse af to nye karrèbebyggelser på Carolinelunden i hjertet af Fredericia.

Bebyggelsen indeholder etageejendom op til 5 etager, 10 Town Houses i tre etager med to boliger i hver, samt 10 2 etagers rækkehuse, som ligger op mod det nye parkanlæg Søndervold. Der opføres i alt 143 boliger. 

Der er i hele Carolinelunden arbejdet målrettet med at etablere bredtdækkende boligtyper, som derved skaber rammer for en mangfoldig beboersammensætning.

Alle boliger har altan eller privat terrasse og ligger samtidig i tæt kontakt til grønne gårdrum, Søndervold og de nyetablerede omkringliggende kanaler på havneområdet - Sophie Amalies Kanal og Frederiks Kanal.