Campus DJH

Campus DJH

Over en årrække har Den jydske Haandværkerskole i Hadsten udbygget deres skole-, bolig- og administrationsfaciliteter til et egentlig campus område. Stokvad har projekteret og gennemført opførelsen af delsagerne:

- Teknisk Akademi på 3.500 m² 
- Ny Værkstedsbygning for elarbejde på 1.200 m² 
- Nyt Skolehjem med 32 kollegieværelser på 4.000 m² 
- Udvidelse af Administrationsbygning på 500 m²
- Bygningsgennemgange for tilkøbte eksisterende bygninger, ca. 2.000 m² 
- Storkøkken og restaurant, på 1.000 m² 
- Udvidelse af storkøkken på 150 m²

Den jydske Haandværkerskole, DJH, består af en teknisk skole og et Teknisk Akademi. Det er en selvejende institution, der er dannet af en gruppe arbejdsgiverorganisationer, der ønskede en teknisk kostskole med tætte relationer til brancherne. 

DJH har årligt omkring 200.000 besøgende elever, der opholder sig i kortere eller længere tid på skolen. Køkkenet og restaurantsområderne håndterer 1.000 kuverter om dagen og ud over dette, findes kantineomåder, hvor elever og lærere spiser egen medbragt mad. Skolen råder over overnatningsmuligheder for 318 personer. 

Teknisk Akademi 
Teknisk Akademi er opført som en undervisningsbygning med en centralt liggende bygning, som indeholder et stort fælles auditorium samt atrium. De tilstødende bygninger i to etager er opført med undervisningslokaler, kantine/køkken og servicefaciliteter.

Ny Værkstedsbygning 
Bygningen er opført i 3 etager som en sammenbygning til eksisterende skoleværksted. I nedre etage findes lagerlokaler og på midterste findes lærerkontorer samt skoleværkstedsfaciliteter med mulighed for opførelse af forskellige stande med stor fleksibilitet. På øvre findes ligeledes værkstedsarealer.

Udvidelse af storkøkken 
Der er udført projektering af udførelsen af nyt produktionskøkken til nutidige forhold. Det efterhånden store antal dagligt spisende gæster på stedet har nødvendiggjort udvidelse til storkøkken-drift.

Gennem optimeret projektering med stor inddragelse af bygherre og brugere er de forskellige bygninger tilpasset DJH’s undervisningsformer og campus-ideer. Byggerierne er gennemført ud fra en samlet helhedsplan for skolen og fremstår i dag, som et sammenhængende skolemiljø med markante bygningsværker.