Botilbud Sødisbakke

Botilbud Sødisbakke

Byggerierne udføres som to separate bygninger - Bakkebo & Skovbo - med henholdsvis 16 og 24 boliger, hver med tilhørende servicearealer.

Byggerierne er sølv certificeres indenfor DGNB boligordningen samt opført som lavenergiklasse 2015.

Bakkebo
Målgruppen for de 16 boliger er voksne udviklingshæmmede med forskellige tillægsdiagnoser, som ADHD, Borderline, OCD, psykopati, maniodepression og autisme.

Skovbo
Målgruppen for de 24 boliger er voksne udviklingshæmmede med en omfattende udviklingsforstyrrelse indenfor autismespektret. I forbindelse med de 24 boliger skal der etableres en sanse- og aktivitetshave, hvis udformning imødekommer de mange og forskelligartede behov denne målgruppe har.

Som udgangspunkt har alle beboerne en høj grad af nedsat psykisk funktionsevne og beboerne er meget følsomme over for ydre påvirkninger, både i form af fysiske og psykiske stimuli. Der er et behov for, at flere af beboerne bliver skærmet fra det omkringliggende samfund og fra for mange indtryk, der medvirker til at skabe forvirring og utryghed.

Et særligt fokusområde på Sødisbakke er forholdet omkring beboernes fysiske og psykiske handicap, hvorfor et tæt samarbejde med bygherre omkring sikring af optimale brugs- og indeklimaforhold for brugerne har fundet sted i såvel projekterings- som i udførelsesfasen.

content/dgnb-certificeringer/dgnb_soelv.jpg