Botilbud Kjærsholm

Botilbud Kjærsholm

På botilbuddet Kjærsholm i Hørning har Stokvad projekteret ombygning af 14 lejligheder.

Lejlighedernes beboere er tidligere/nuværende misbrugere der lider af psykiske handicap.

Arbejderne er planlagt og projekteret ud fra, at beboerne skal opleve absolut mindst mulig gene ved ombygningen, idet de er sårbare og følsomme overfor ændringer i deres hverdag.

Der er således vekslet imellem genhusning, midlertidig inddragelse af arealer og hurtig og effektive indgreb.

Ud over ombygningen opføres 6 nye boliger til samme type beboere.

Dette byggeri opføres som lavenergiklasse 2020 byggeri i direkte sammenbygning med eksisterende bebyggelse.