Botilbud Vadgaard

Botilbud Vadgaard

Botilbud Vadgaard er udvidet fra 4 boenheder til i alt 17 moderne toværelses lejligheder.

Projektet er formet som tre boenheder – leve/bomiljøer med aktivitets- og motorikhal, mens de eksisterende bygninger er blevet til nye fællesarealer og fælles køkken.

Den etablerede aktivitets- og motorikhal er for de beboere, der har brug for at udøve idræt eller gymnastik.

Botilbud Vadgaard huser voksne, som er så svært ramt af autisme, at beboerne døgnet rundt har brug for personale omkring sig. Bebyggelsen er beliggende udenfor landsbyen i område med marker og skov.

Boligbebyggelsen er opført i ét plan, med elementvægge og skalmur af tegl samt med tagpap på trægitterspær. Motorikhallen derimod er opført med let beklædte stålrammer.