Bostedet Skansebakken

Bostedet Skansebakken

Byggeriet omfatter nyopførelse af et botilbud til 45 beboere med multihandicap. Der skal sammen med byggeriet udføres parkeringspladser og haveanlæg. Opgaven indeholder også renovering af bygningen Fjordglimt til administration.

Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015.

Skansebakken er et botilbud til 45 voksne multihandicappede borgere. Borgerne spænder aldersmæssigt vidt fra 18–94 år.

Der stilles høje krav til de fysiske rammer, da det er et hjem for både svære fysiske og psykiske handicappede. Impulsstøj kan forekomme via skrig, og da flere beboere er sensible over for støj vælges der  støjdæmpende materialer.

De 45 moderne toværelseslejligheder har køkken, bad og egen indgang og udgang til fællesrum. Boligerne er  indrettet, så alle får et både selvstændigt og aktivt liv i samvær med andre. Derudover er der to aflastningsværelser med eget toilet og adgang til bad.

Enkelte steder i byggeriet skal der arbejdes med specielt materialevalg, som kan forebygge skader på bygning og inventar i forbindelse med borgernes fysiske funktionsnedsættelser, herunder mulighed for beskadigelse af vægge o. lign. med kørestole.