Autismecenter Langå

Autismecenter Langå

Det tidligere plejehjem Byparken, Bredgade 8A og 8B i Langå ombygges til et bo-/dag-/autismetilbud med dels beboelse og dels aktivitetscenter. 

Det tidligere plejehjem består i dag af 3 sammenhængende bygninger.
Bygning 1: Parterreplan og stueetage i bygning 1 ombygges til aktivitetscenter. I aktivitetscentret indrettes ny hovedindgang med forbindelse til ny elevator i bygning 2, aktivitetsrum, pauserum, anretterkøkken med depot, handicaptoilet mm. Øvrige eksisterende rum vedligeholdes. Eksisterende elevator i gavl nedrives. På 1. sal, der i dag består af 3 boliger, inddrages en bolig til kontor for aktivitetscentret. Øvrige boliger bevares. 

Bygning 2: I bygning 2, der består af kælder, stueetage og 1. sal, udskiftes eksisterende elevator og skakten ombygges med ny grube og forbindelse til parterreplan i bygning 1. Stueetage og 1. sal er indrettet med 8 boliger. Boligerne tilpasses de kommende brugere bl.a. nedlægges køkkener og altaner på 1. sal. Eksisterende rum vedligeholdes. Der etableres nyt toilet, minikontor og minivaskerum på 1. sal. 

Bygning 3: I bygning 3, der består af stueetage og 1. sal og brandmæssigt hører under anvendelseskategori 4, indrettes boliger til de selvhjulpne brugere. Nuværende 6 boliger vedligeholdes, køkkener og baderum opdateres.