Børnehuset Toppen

Børnehuset Toppen

Tilbygning og omdannelse af 1 ekstra børnehavestue til 23 børn og 20 ekstra vuggestuebørn ved Børnehuset Toppen i Hinnerup.

Børnehuset Toppen har i dag 3 børnehavegrupper og 1 vuggestuegrupper. Institutionen er funktionsopdelt. 

Der tilbygges to nye stuer til to vuggestuegrupper, således den nuværende vuggestuegruppe kan udvides med 4 børn og derudover oprettes der en ny vuggestuegruppe i daginstitutionen. Ligeledes opføres garderobe, toilet/puslerum og tilhørende mindre grupperum. Desuden tilføres der nye personalefaciliteter for at imødekomme øget belastning fra flere medarbejdere.