Børnehuset Emmersbæk

Børnehuset Emmersbæk

Den eksisterende bygning fra 1968 på Ulvkærskolen skal ombygges og renoveres, så den kommer til at indeholde lokaler og faciliteter til et nyt børnehus “Børnehuset Emmersbæk og Tandklinik Emmersbæk”. Disse lokaler og faciliteter skal indeholde børnehave, dagpleje og tandklinik samt ligeledes byens mødested, byens sal og nybyggede udhuse. 

Børnehuset Emmersbæk
Bygningens nuværende ortogonale bygningsstruktur udfordres. De nye skråtstillede vægge og den tilførte transparens sætter den tidligere skolebygning i nye svingninger. Overalt i huset åbnes for kighuller på kryds og tværs. Fra den nye fælles hovedindgang til børnehuset forsættes der til vindfanget og videre til en åben adgang til børnehusets fællesområde. Grovgarderoberne mellem sektionsrummene fungerer som de beskidte ind-/udgange, der sikrer et renere indeklima i institutionen.

Tandklinikken Emmersbæk
Tandklinikken fremstår med en meget bevidst åben indretning, der giver overblik for både personale og patienter. Den tilførte transparens åbner for kig på kryds og tværs, der på en gang afdramatiserer og nedtoner det institutionelle og kliniske samtidig med at personalet gives mulighed for at overvåge klinikken.

Byens Sal og Dagplejen
Byens Sal udgøres af børnehavens dobbelt programmerede Fællesrum, idet dette areal kan indtages og ibrugtages efter børnehusets lukketid. Tilføjelsen af dobbeltfløjede dørpartier i skillevæggen imellem Fællesrummet/Byens Sal og Dagplejen gør det muligt, at der kan foregå større samlede arrangementer.

Udearealer
De udendørs legearealer struktureres i 3 niveauer, der relaterer sig til udviklingen i barnets leg, læring og udforskning.

Bygningen, der i dag er på i alt ca. 4.400 m², skal reduceres til i alt ca. 2.000 m², og ombygges til passivhusstandard. Af miljøtiltag vil lysforholdene blive optimeret, såvel dagslys som kunstlys med dagslysstyring og PIR censorer, energieffektive armaturer og en direkte lyssætning. Ligeledes vil isolering af klimaskærm samt solceller indgå. Der indarbejdes aktive tiltag i form af grønne tage og lokal nedsivning af overfladevand. Alle installationer udskiftes og energioptimeres i forhold til daglig brug af bygning.