Børnehuset Bymarken

Børnehuset Bymarken

Tilbygning af 1 stue til 16 ekstra vuggestuepladser ved Børnehuset Bymarken i Hinnerup.

Børnehuset Bymarken er integreret med plads til 16 i vuggestue og 70 i børnehave. Institutionen er opdelt efter alder. Bygningen er opbygget efter pavillon-moduler, der former en (sluttet) stjerneform. Bygningen er placeret på en meget kuperet grund.

Tilbygningen skal benyttes til de to eksisterende børnehavegrupper. De nuværende grupperum til de to børnehavegrupper ombygges til hhv. den nye vuggestuegruppe samt til udvidelse af garderobearealet og udvidelse af det centrale fællesrum/fordelingsareal. Den nye vuggestuegruppe placeres, så der skabes god fysisk kontakt til legeplads for vuggestuen samt god sammenhæng til den eksisterende vuggestuegruppes areal. Der til- og ombygges desuden areal til personalefaciliteter.