Børnehus Årslev

Børnehus Årslev

Opførelse af ny daginstitution, der indrettes til brug for 50 børnehavebørn, 12 faste vuggestuebørn, 12 vuggestuebørn i gæstepasning (0-2 år) og 25 vuggestuebørn i legestue-faciliteter (0-2 år). Personalegruppen består af op til 15 personer. 

Udover ovennævnte opføres der ca. 200 m² uopvarmede areal med liggehal, skure og halvtage.
Der indtænkes mulighed for 150 m² tilbygning til 12 ekstra vuggestuepladser. 

Ambitionen er, at det færdige børnehus skal opnå DGNB-certificering på guldniveau. Derfor skal opførelsen af huset baseres på både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Legeplads
Institutionen prioriterer udelivet højt og derfor sikres der mulighed for attraktive, udendørs aktiviteter hele dagen.

Uderummet skal tænkes på en ligeværdig måde med de indvendige rum, således en aktivitet fra et grupperum kan være ude såvel som inde.

Legepladsen indrettes med gode beskyttede opholdsområder, i nær tilknytning til institutionen, da rullevogne med mad og vand skal kunne køres ud til bordene. Et eller flere af områderne overdækkes, så det reelt er en opholdsmulighed uanset vejret. Der udføres bålhus og udeværksted.

Legepladsen zone-opdeles med forskellige aldersrelaterede aktivitetsområder, som følger det aldersopdelte hus indendørs. 

Nærområdet vil bestå af bl.a. skole, musikskole, idrætshal, et nyt bytorv, et nyt grønt område med familieboliger og en ny bypark. Der er dermed alle muligheder for børnehuset kan gå på opdagelse i nærområdet.

content/dgnb-certificeringer/dgnb_guld.jpg

Illustration: Bjerg Arkitektur