Børneenheden Søndermark

Børneenheden Søndermark

Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej, står foran større renovering og ombygning, idet skolen og daginstitutionen skal samles under ét tag - som Børneenheden Søndermark. 

Fremover skal der være plads til børn i alderen 0-13 år. Disse børn kommer fra den to-sporet skole med elever fra 0.-6. klasse, to SFO’er samt dagtilbud for 140 børnehavebørn og 45 vuggestuebørn. 

Byskolens afdeling på Lindvigsvej er i øjeblikket kun for skoleelever fra 0.-6. klassetrin. Derfor kræver det en stor forståelse for byggeriets nuværende sammenhæng, når der skal integreres afsnit for dagtilbud. 

Konkret indrettes de fysiske rammer for det nye dagtilbud i tre bygningsfløje, hvor der foretages omfattende og gennemgribende renovering af nuværende lokaler. 

Det ventes, at mere end 300 børn får glæde af Børneenheden Søndermark, når byggeriet står færdigt.