Bindesbøll Byen

Bindesbøll Byen

Aarhus’ største boligorganisation, Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) omdanner en del af bygningerne i det gamle psykiatriske hospital i Risskov, der ophørte med at fungere i 2019. AAB har købt dele af de fredede og bevaringsværdige bygninger med henblik på at indrette almene boliger.

I alt 230 familieboliger bliver det til, samlet etageareal 18.500 m² - svarende til 15 % af boligerne i Bindesbøll Byen, som området kommer til at hedde. Ombygningen sker i perioden 2019-2022 med forventet indflytning i 2022. Der bliver i alt 110.000 kvadratmeter boliger, svarende til 1200 lejligheder.

AAB´s visioner for transformeringen udmønter sig i fire hovedpunkter:
• Boligkvalitet
• Beboersammensætning
• Kulturhistorie
• Fællesskab

Bygherrens vision om at skabe et nyt bydelskvarter med mangfoldighed og fællesskaber som nøgleord skal nu udfoldes i Bindesbølls bygninger. Hver en krog i de historiske bygninger, hvert et trappetrin fortæller om levet liv.

Opgaven kommer til at udfordrer hele rådgiverteamets brede register af kompetencer – fra almene boliger med den deraf følgende økonomi, – og til dette at transformere fredede og bevaringsværdige bygninger i en løbende prioritering af, hvor de bedste løsninger og kompromisser løbende må afvejes: Hvad ”ønsker” de gamle bygninger? Hvad giver de allerbedste boliger? Hvad tillader den økonomiske ramme? Hvordan integreres moderne komfort og teknik i de gamle bygninger?

Stokvad, ERIK Arkitekter og Terra Nova Landskab ser frem til hen over de næste år at arbejde med denne faglige udfordrende opgave, som det er at transformere de fredede, bevaringsværdige og smukke bygninger til en sprudlende ny bydel med perfekt  beliggenhed mellem Risskov og Midtbyen i Aarhus.