Baunehavens Børnehave

Baunehavens Børnehave

Opførelse af ny daginstitution Baunehavens Børnehave i Landsbyordningen Ejer Baunehøj. 

Projektet omhandler etablering af nye rammer til daginstitution i Tebstrup – del af landsbyordningen Ejer Baunehøj, som udover daginstitution rummer skoletilbud 0.-6.klasse samt SFO-og klubtilbud samt et tæt samspil med idræts- og borgerforeninger. 

Opgaven omfatter bl.a. nedrivning af eksisterende bygninger, opførelse af ca. 900 m² tilbygning primært til dagtilbud samt nogen ombygning af eksisterende arealer og anlæg af udeareal. 

I henhold til Skanderborg Kommunes ”Politik for Fremtidens Kommunale Byggeri” stilles der krav til materialevalg samt energiforbrug og tæthed for det nye byggeri jf. Lavenergiklasse 2020.