Børnehaven Tjørnebo

Børnehaven Tjørnebo

Børnehaven Tjørnebo flytter fra eksisterende lokaler til en nybygget børnehave, der bygges sammen med Barrit Skole – og bliver til et fælles administrationsområde for Barrit Skole og Børnehave. 

Børnehaven indrettes til på sigt at blive et integreret dagtilbud og indeholder derfor tre børnehavegrupperum og ét fleksibelt grupperum, der kan anvendes til vuggestue eller børnehave efter behov og som tilbud til områdets dagplejere. 

Pædagogisk ønskes en funktionsopdelt børnehave med fokus på fællesskabet såvel som nicher og rum i børnehøjder. 

Projektet er første led i en helhedsplan, hvori Barrit Skole, Børnehaven Tjørnebo og Barrit Kultur og Idrætscenter (BKI) ønsker en nytænkning af landsbyen Barrits tilbud ved at skabe synergi og samarbejde på tværs af eksisterende organisatoriske og bygningsfysiske opdelinger til glæde for personale, børn, brugere og resten af Barrits borgere.