Assentoftskolen

Assentoftskolen

Ombygning og renovering på Assentoftskole. 

Opgaven vil pågå i 4 etaper:

ETAPE 1
Renovering af håndarbejde- og billedkunstlokaler, herunder etablering af nye skillevægge/indvendige glasfacade, belysning, nye gulvoverflader, etablering af ventilation iht. til gældende krav, etablering af udgange direkte til det fri. Etablering af nyt udvendigt læringsmiljø, herunder hæves og fornyes eksisterende belægning til niveaufri adgang til indvendige klasselokaler samt udvendige kloaker omlægges til fremtidig kote.

ETAPE 2
Opdatering af eksisterende brandforhold ved eksisterende køkken.

ETAPE 3
Opdatering af eksisterende brandforhold.

ETAPE 4
Renovering af sløjd- og fysiklokaler, herunder etablering af nye skillevægge/indvendige glasfacade, nye lofter, nye gulvoverflader, nyt inventar, etablering af ventilation iht. til gældende krav. Etablering af nyt udvendigt læringsmiljø. Herunder sænkes terrænet i nødvendigt omfang for opbygning af fliseareal til niveaufri adgang til indvendige klasselokaler. Der etableres 2 stk. lukkede overdækninger i det udvendige læringsmiljø, samt etablering af bordplader med indbygget vask og rindende vand samt belysning og strømforsyning.