Asmildkloster Landbrugsskole

Asmildkloster Landbrugsskole

Den store tilbygning ved Asmildkloster Landbrugsskole kommer til at rumme administration, lærerkontorer, hal og motionsrum, omklædningsfaciliteter samt kollegieværelser. 

Nybyggeriet opføres med forbindelse til Asmildkloster Landbrugsskoles eksisterende bygninger. Boligfløje, administration og lærerområder opføres i tre etagers højde og den nye idrætshal er indarbejdet i denne bygningsmasse. 

Byggeriet placeres på det skrånende terræn ned mod den smukke Nørresø i Viborg. Foran bygningerne etableres udendørs sportsområde. 

Administration, lærerområde og boligfløje opføres med skalmur af tegl på skelet af præfabrikerede betonelementer, mens idrætshallen er med stålspær og en kombination af teglmur og lette facader. 

Forud for byggeriet er eksisterende værelsesfløj nedbrudt og bortskaffet for at gøre plads til det nye projekt.