Askegården

Askegården

Opførelse af 8 nye fleksible 2-rums boliger med tilhørende fællesarealer for beboerne samt kontor- / mødelokaler for personalet.

Byggeriet er opført som lavenergiklasse 1 iht. til BR08.

Askegården er et døgntilbud for mennesker fra 18 år og opefter med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau med problemskabende adfærd.

I hele projekteringsfasen har der været stor fokus på indretning og funktion, således beboerne såvel om personalet får gode og brugbare forhold. Der har derfor været et tæt samarbejde med Region Midtjylland og det fremtidige personale, således alle fællesfunktioner blev placeret optimalt i forhold til den daglige brug.

Byggeriet er udført med hensyn til sol afskærmning og orientering af glasarealer i forhold til verdenshjørnerne.

Derudover er byggeriet opført med optimale isoleringsforhold i klimaskærmen samt en etablering af solcelle-anlæg.