Ans Sognehus & Kirkekontor

Ans Sognehus & Kirkekontor

Nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af et nyt sognehus og kirkekontor ved Ans kirke.

Det nye sognehus udføres som et lille sluttet anlæg, med fire parallelle sammenbyggede bygninger, der i størrelse er i harmoni med den øvrige bebyggelse på Søndermarks­vej og som underordner sig kirken og med direkte adgang fra kirkens forplads. 

Ved opførelse af et nyt sognehus i nær tilknytning til kirk­en, vil menighedsrådet kunne deltage aktivt i lokalsamfun­det for eksempel i samarbejdet med skole og foredrags­foreninger, ved minikonfirmationer, børnegudstjenester og gennem det kor, der er knyttet til kirken. 

Bygning 1, nærmest Søndermarksgade, indeholder to undervisningslokaler á 60 m², der er adskilt med en lydisoleret foldevæg. Når foldevæggen er lukket op, vil de to lokaler kunne rumme op til 120 personer. 

Bygning 2 indeholder et vindfang med direkte adgang fra kirkens og sognehusets forplads til en stor rummelig foyer med adgang til de to undervisningslokaler, gard­erobe og toiletter samt til bygning 3. 

Bygning 3 indeholder, med direkte adgang fra foyeren, kirkekontor og præstekontor med tilhørende kopi og arkivrum samt køkken og depot for stole og borde til ekstra møblering i salene. Bygningen vil kunne aflåses for uvedkommende adgang ved eventuel udlejning af salene til de ovennævnte aktiviteter. 

Bygning 4 indeholder graverkontor med adgang gennem et vindfang fra kirkens forplads, og graverfaciliteter med frokoststue og omklædnings- og baderum med adgang fra kirkegården.