Anneshave

Anneshave

Opførelse af Anneshave, bestående af 48 aflastningsboliger.

Byggeriets 48 boliger organiseres i 4 boenheder af hver 12 boliger. Boenhederne er grupperet 2 og 2 på hhv. stueplan og 1. sal. De nye midlertidige boliger er som standard på 50 m² med eget bad og toilet, mens otte boliger er tilpasset til borgere med behov for ekstra plads i bolig eller bad til for eksempel særlige hjælpemidler eller ekstra plads. I arealet mellem de 2 boenheder etableres fælles servicefaciliteter (personalerum, kontor, vaskeri/rengøring, medicinrum m.m.). 

Byggeriet opføres i lavenergiklasse 2020. 

Målgruppen for de nye midlertidige pladser kan inddeles i to kategorier: Midlertidigt ophold og Aflastning af ægtefælle eller anden nær pårørende. 

De midlertidige pladser skal kunne modtage en bred gruppe af borgere med meget forskelligartet sygdomshistorik, eksempelvis borgere med demens, KOL, diabetes, knoglebrud mv. 

Aflastningsophold visiteres til borgere, hvor den samlevende ægtefælle ofte har brug for at blive aflastet i den typisk intensive daglige pasning og pleje af borgeren i deres fælles hjem. 

Træning/multirum og møde/multirum 
På 1. sal etableres to større rumligheder med stor fleksibilitet i anvendelsesmulighederne. Rummene kan lægges sammen til ét sammenhængende rum. Det ene rum har opstilling med diverse træningsredskaber. Det andet rum har et mindre the-køkken til træning af dagligdags færdigheder. Rummet kan også benyttes til møder, til aktiviteter for og af frivillige osv. 

Café område 
Mellem de to boenheder etableres der på hver etage et større åbent fælles caféområde. Områderne på hver etage hænger rummeligt sammen via en åben trappe. Der er mulighed for at indtage maden i caféområdet, hente maden og tage den med til sin bolig eller til boenhedens fællesopholdsareal/stue. Fra caféområdet er der direkte udgang til terrasse / altan samt udsyn og adgang til opholdshaven.

Illustration: GPP Arkitekter