Amtssygehusets Psykiatrisk afdeling

Amtssygehusets Psykiatrisk afdeling

Ombygning og renovering af ECT og Psykiatrisk skadestue på Amtssygehusets Psykiatrisk afdeling i Esbjerg. 

I parterreetagen ombygges og renoveres den psykiatriske skadestue, omfanget af sengepladser udvides fra 6 til 7. 

Der ombygges og etableres nutidige rammer for ECT behandling (elektrochok behandling). Toiletfaciliteter renoveres / fornyes. Kontor og personalefaciliteter fornyes. 

I stueplanen etableres der et nyt kirkerum, 2 stk. møderum og der etableres nye rum og behandlingsfacilitet til ergoterapien. Personaleomklædning udvides og badeværelser renoveres og ombygges. 

Der udføres ingeniørprojektering af afløbsinstallationer (tilpasning), vandinstallationer  (helt nye hovedrør fra teknikrum), varmeinstallationer (tilpasning), ventilationsanlæg (2 helt nye anlæg med nyt kanalsystem, 1 stk. aggregat udskiftes og 1 stk. anlæg / aggregat skiftes samtidig med der udføres tilpasning af kanalnet, automatik opgraderes på to anlæg, mens den er helt ny på de nye anlæg. 

Kraft- og svagstrømsinstallationer, herunder sikkerhedsalarmer for personale samt kaldeanlæg for patienterne. ABA-anlæg og sikkerhedsbelysning overføres og tilpasses.