Allested-Vejle Hallen

Allested-Vejle Hallen

Om- og tilbygning af idrætshal i Allested-Vejle på Fyn. 
Idrætshallerne omdannes til idræts- og kulturhus i et mindre landsbysamfund. Det er små ”DGI-huse”, som giver mulighed for mange forskellige aktiviteter samtidigt.

Som noget helt unikt for en lille by som Allested-Vejle, skal projektet danne ramme om aktiviteter for de store børn efter skoletid, også aktiviteter ud over de traditionelle klubaktiviteter. Der skal være fysiske aktiviteter, såvel som netcafé, ungdomsklub og andre mere sociale muligheder. 

Allested-Vejle Hallen får en tilbygning i tre etager kaldet "Broen", der samtidig introducerer en ny og frisk facade med et transparent indgangsparti, hvorfra der er direkte kig ind til idrætshallens aktiviteter og til kælderetagens nye squashbane og skydebane. Inde i hallen fører en "eventtrappe" op til første sal. Trappens navn skyldes, at den delvist kan aflukkes med en foldevæg, og dermed omskabes til et lokale til mindre events, mens den anden halvdel stadig fungerer som trappe op til de mange aktiviteter i hallen. 
Fra første sal vil man kunne se ud over hele halrummet fra et indskudt dæk. Her etableres køkken og café, opholdsrum, loungeområde, fitnesslokale og et udendørs areal med boldbur og mulighed for udendørs fitness. 
Anden sal består af et 95 m² stort sammenhængende lokale, der med en foldevæg kan deles i et stort og et mindre lokale, når der er behov for det. Derudover bliver der adgang herfra til den 100 m² store tagterrasse. 
Endelig opfriskes arealet udenom hallen med mødesteder, regnvandshaver, solfangerskærme og plads til udendørs kulturaktiviteter på en scene og amfiscene. 

En af kongstankerne i projektet er, at der foregår mange aktiviteter samtidig, således at hele familien kan være i gang samtidig. Det kan være med forskellige motionsformer, men også med de mere kulturelle tilbud. Dette vil typisk være sen eftermiddag eller tidlig aften. Et samlingssted vil gøre lokalområdet mere attraktivt for tilflyttere, og være med til at styrke det sociale netværk i området. 

Allested-Vejle blev sammen med Sdr. Nissum og Stepping udpeget som vindere af konkurrencen om "Nyt liv i gamle haller". En konkurrence, hvor tre udtjente idrætshaller blev parret med hver deres arkitekter for at vise, at det er muligt at gøre en gammel hal til et moderne idræts- og kulturcenter med spændende arkitektur og fleksibel funktionalitet for kun 10 mio. kr. og med en udvidelse af grundarealet på maksimalt 10 procent.