Aarhus Universitetshospital Risskov, Ungdomspsykiatrisk Afsnit

Aarhus Universitetshospital Risskov, Ungdomspsykiatrisk Afsnit

Eksisterende Ungdomspsykiatrisk Afsnit ombygges med nye værelser og kontorlokaler i bygning 51 på Aarhus Universitetshospital, Risskov. 

Eksisterende bærende vægge erstattes med nye bjælker. 
ABA- og ABDL-anlægget tilpasses. 
Afløb-, varme-, vand-, ventilation- og el-installationer er tilpasset den nye indretning.
Alle lofter er udskiftet på grund af asbest, hvor der er udført nyt belysningsanlæg.