Aarhus Universitetshospital Risskov, Sikring af trappeopgang

Aarhus Universitetshospital Risskov, Sikring af trappeopgang

Sikring af trappeopgang i bygning 14G på Aarhus Universitetshospital, Risskov. 

I forbindelse med omrokering af afdelingerne skulle eksisterende trappeopgang (4 etager) sikres på det nye retsmedicinske område. 

I durschsichten blev der opsat en rustfri stålkonstruktion, så udspring med henblik på selvmord ikke var mulig. 

Der blev isat nyt ovenlys i tagkonstruktionen for nedhejsning af konstruktionen. 

Ny ABA detektor og udførelse af røgopluk blev tilsluttet eksisterende anlæg.