Aarhus Universitetshospital Risskov, Ombygning af bygning 14H

Aarhus Universitetshospital Risskov, Ombygning af bygning 14H

Ombygning af Bygning 14 H på Aarhus Universitetshospital Risskov. Ombygningen omfatter stueetagen og 1. sal samt en del af kælderen. 

Ombygningen samler de retspsykiatriske patienter under samme fysiske rammer i den del af hospitalet, der i forvejen huser denne type patienter. 

Ved ombygningen lægges der særlig vægt på brand og sikkerhed pga. høj brandrisiko og risiko for absentering. 

Dette omfatter ABA anlæg, skærmede afsnit, slusede indgange, elektronisk aflåsning og anvendelse af sikringsglas. 

Bygning 14 H anvendes i øjeblikket til forskning. Det er således ønsket at flytte denne funktion andetsteds og derved frigøre bygningen til retspsykiatriske patienter.