Aarhus Universitetshospital Risskov, Ny kontorafdeling

Aarhus Universitetshospital Risskov, Ny kontorafdeling

Ombygning af eksisterende sengeafdeling i bygning 14H til ny kontorafdeling for læger med personale- og møderum på Aarhus Universitetshospital, Risskov. 

Eksisterende lokaler blev fuldstændigt ryddet og der blev udført nyt belysningsanlæg, nyt kraft- og svagstrømsinstallation for nye arbejdspladser samt printer mv. 

Varmeanlægget blev tilpasset, ny indretning ligesom optimering af styringen blev udført. Vand- og afløbsanlægget blev tilpasset. Ventilationsanlægget blev renoveret med nyt kanalnet i samtlige lokaler. 

Alle anlæg blev opkoblet CTS og ABA-anlægget tilpasset.